25,10,2012 въвеждаме нови CAD/CAM продукти.
Индивидуално фрезовани и оцветени циркониеви абатманти,
първични циркониеви телескопи,
 вторични фрезовани телескопи,
лазерно синтеровани скелетирани протези.
 


 

15.10.2012 въведохме www.3shapecommunicate.com това е най-новият продукт на
3Sape, чрез него всеки зъболекар ще може да вижда неговата CAD/CAM работа.
3D изглед на препарацията и конструкцията  


 

01,10,2012 започнахме работа с най-новите продукти на Wieland 
ZENOSTAR ZR TRANCLUCENT SUN & SUN CHROMA


 

22,02,2012 - WIELAND въвежда нови стандарти за качествени циркониеви заготовки.
Wieland инвестира в последно поколение на автоматизирани високопроизводителни
преси. Тези промишлени хидравлични преси с тегло над 20 тона са лидери в класа
за производство на заготовки от цирконий, с работно налягане от 150 тона, това са
едни от най-мощните преси употребявани в стоматологичната индустрия. С този
процес на производство WIELAND поставя нови стандарти, и осигурява изключително
високо качество на циркониевите си продукти.

  


 

20,12,2011 започнахме работа с най-иновативния циркон на пазара ZENOSTAR CHROMA.
Уникалният продукт притежава отлична прозрачност и 4 нива на хроматичност.
Степента на износване е съобразена със тази на твърдите зъбни тъкани,
което го прави подходящ за изцяло циркониеви възтановявания.

 

 

 


 

17,06,2011 въведохме новият по-прозрачен циркон ZENOSTAR PURE
Новият циркон е изостатично пресован с 1200 Mp здравина и много добра транслуцентност.

 

  

 

 

 


 

 

На 15,04,2011 обновихме 3Sape CAD програмата със най-новата версия.Новостите са:
- работа на горна и долна челюст едновременно
- виртуален артикулатор
- Smile composer ( функция за изработка на перфектни фронтали зъби )
- огледално прехвърляне ляво/дясно
- използване на стави и много други опции

 

 


 

 В Мартенският брой на вестник Дентамедика излезе репортаж за Кабиес ДЕНТ.

 

 Свали статията 

 


От 01.01.2011 г. въведохме ZENOFLEX порцелан за високо естетично инкрустиране на циркониеви конструкции.
Това е най-новото поколение циркониева керамика разработена от WIELAND осигуряваща:

 

 * екстремално висок фактор на еластичност (120 MPa)
 * подобрена връзка с ZENOTEC циркониеви скелети
 * оптимизирана структура с антистрес материали (ASM)
 * ЗD цветове
 * керамични маси за избелени зъби

 

 

 

 

 

Полезна информация

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

На 17.07.2010 г. „Кабиес дент СМТЛ” ООД приключи успешно договора с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, в качеството и на Договарящ орган, за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по ОП „Развитие на конкорентноспособността на българската икономика” 2007-20013г. с помоща на Европейският фонд за регионално развитие.

Продължителността на проектът „Повишаване на конкурентноспособността на Кабиес дент СМТЛ ООД чрез въвеждане в предприятието на модерна CAD/CAM технология” беше 12 месеца, а общата сума възлиза на 170997,76 /сто и седемдесет хиляди деветстотин деведесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки/, като 65% от сумата се предоставя безвъзмездно от Европейският фонд за регионално развитие, чрез ОП „Развитие на конкорентноспособността на българската икономика”.
Общата цел на проекта се изразява в подобряване на конкорентноспособността на фирма „Кабиес дент СМТЛ” ООД, чрез внедряване на съвременна, иновативна за българският пазар, технология в производството на зъбни протези.

Тази цел е постигната чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на дълготраен материален актив, а именно CAD/CAM технология за нуждите на зъбопротезирането, което е предмет на дейноста на „Кабиес дент СМТЛ” ООД.

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

На 17.07.2009 г. “Кабиес дент СМТЛ” ООД сключи договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, в качеството й на Договарящ орган, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с помощта на Европейският фонд за регионално развитие.

Продължителността на проектът “Повишаване на конкурентоспособността на Кабиес дент СМТЛ ООД чрез въвеждане в предприятието на модерна CAD/CAM технология” е 8 месеца, а общата сума възлиза на 170 997.76 (сто и седемдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) лв., като 65% от сумата се предоставят безвъзмездно от Европейският фонд за регионално развитие, чрез ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Общата цел на проекта се изразява в подобряване на конкурентоспособността на фирма “Кабиес дент СМТЛ” ООД, чрез внедряване на съвременна, иновативна за българският пазар, технология в производството на зъбни протези.

Тази цел ще бъде постигната чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготраен материален актив, а именно CAD/CAM технология (цифрова фреза) за нуждите на зъбопротезирането, което е основен предмет на дейност на “Кабиес дент СМТЛ” ООД.