Кабиес дент предлага програми за стажанти във следните области:
 - изработка на модели
 - работа с артикулатор
 - изработка на скелети (конвенционална технология)
 - проектомоделаж Wax up
 - работа с фотополимер
 - керамика към метал
 - керамика към цирконий
 - прескерамика
 - CAD
 - CAM
 - импланти