— Работа с изкуствена гингива
— Индивидуално фрезоване на абатманти
— Изработване на шина водач