— Запознаване с керамиката ZIROX®
— Запознаване с керамиката ZЕNOFLEX dimension