— Въвеждане на поръчки и сканиране (3Shape D 700);
— Компютърен дизайн анатомични скелети (DentalDesigner™);
— Компютърен дизайн анатомични корони и мостове (DentalDesigner™);
— Компютърен дизайн инлеи и овърлеи (DentalDesigner™);
— Компютърен дизайн фасети (DentalDesigner™);