- ТАНГЕНЦИАЛНА препарационна граница
- ФИКСАТОР (оклудатор) 
- ЕДНОСЛОЙНО изграждане (дентин)