- ПРАГОВА препарационна граница
- SPACY артикулатор със средни стойности
- ИМПЛАНТИ индивидуално фрезовани
- VITA  цвят
- ДВУСЛОЙНО изграждане (дентин, инцизал)