За конструкциите от чиста керамика, металокерамични конструкции и К+В техниките. Срокът за изпълнение на конструкциите е:

— за проба на металния скелет - 2 работни дни;
— за проба на суровата керамика - 2 работни дни;
— за завършване - 1 работен ден.

За снемаемите полимерни протези. Срокът за изпълнение на конструкциите е:

— за индивидуални лъжици/ шаблони - 1 работен ден;
— за проба на наредени зъби/ за завършване - 4 работни дни;
— за армиране - 1 работен ден.

За комбинациите от неподвижни и подвижни конструкции, за изработване на сложни протези с използването на СТАВИ, ФРЕЗЕЛЕМЕНТИ и ТЕЛЕСКОП-КОРОНИ за стабилизиране и задържане. Срокът за изпълнение конструкциите се договаря по предварително изготвенна оферта.

В случай на възможност сроковете могат да бъдат скъсени без допълнително заплащане по съгласие на лабораторията. При намаляване на посочените срокове с повече от 1/3, цената на поръчките се договаря допълнително.

За всички срокове, посочени по-горе, израза - работни дни - означава времето, през което отделните елементи или цялата протеза се намират в лабораторията за извършване на поредният технологичен етап от нейното производство.

Всички цени в този каталог са в български лева. Индексират се веднъж годишно съобразно инфлационния индекс, определен от НСИ, за предходната година, и влизат в сила от 01.04. за следващата година.