KEMENNY 

- ДВУСЛОЙНА ГАРНИТУРА (голямо разнообразие от цветове и форми)


Репаратури

ребазиране 
развитие на метален скелет (добавяне на метални части) 
спойка на скелет 
сложна - добавяне на зъби и/ или куки 
проста - залепване на счупена/ пукната протеза