- ВИСОКО ЕСТЕТИЧЕН ПРОДУКТ
- ПРЕСКЕРАМИКА HITEX wieland
- ФОРМА съобразена с проектомоделаж
- PROTAR 7 артикулатор със индивидуални стойности 
- ЗДРАВИНА 150 MPa
- ИНДИВИДУАЛЕН цвят ( анализ на зъбната структура )